Αναρτημένες Αποφάσεις χωρίς ΑΔΑ (έως 30-9-10)

Πράξεις Χαρακτηρισμού Εκτάσεων και Αποφάσεις ΕΕΔΑ εκτός Διαύγειας

Εμφανίζονται 901 - 950 από 1087 1 17 18 19 20 21 22
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Αριθμός Πρωτόκολλου Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
41784 01-07-15 6266/22-07-2004

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79, ύστερα από αίτημα του Βασιλείου Φραγκούλια , στην περιοχή «Μαύρη Μύτη» Δημοτικού Διαμερίσματος Λακκόπετρας Δημοτικής Ενότητας Λαρισσού Δήμου Δυτ. Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
41699 29-06-15 7931/12-10-2006

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79
( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 7931/12-10-2006) ύστερα από αίτημα
του κ. Δουρούμη Γεώργιου
στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Πεταλιδίου,
Δημ. Ενοτ. Πεταλιδίου, του Δήμου Μεσσήνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
41686 26-06-15 379/23-01-1998

Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πατρών που εκδόθηκε στο όνομα του κ. Γεωργίου Σαλαμαλίκη, κατοίκου Πύλου και αφορά εδαφική έκταση εμβαδού 2.710,50τμ στην θέση "Αγ. Ιωάννης εντός οικισμού" Σαγαιίκων Μόβρης Δ. Δυτικής Αχαίας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
41642 25-06-15 1695/07-03-2005

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79
( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 1695/07-03-2005) ύστερα από αίτημα του κ. Βαβαρούτσου Ηλία του Χαράλαμπου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Σταυροπηγίου,
Δημ. Ενοτ. Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
41631 25-06-15 900/18-03-2010

ΠΡΆΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 0,299στρ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΙΝΕΤΤΑ"

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
41628 25-06-15 1695/07-03-2005

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79
( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 1695/07-03-2005) ύστερα από αίτημα του κ. Βαβαρούτσου Ηλία του Χαράλαμπου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Σταυροπηγίου,
Δημ. Ενοτ. Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
41624 25-06-15 1695/07-03-2005

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79
( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 1695/07-03-2005) ύστερα από αίτημα του κ. Βαβαρούτσου Ηλία του Χαράλαμπου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Σταυροπηγίου,
Δημ. Ενοτ. Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
41623 25-06-15 1695/07-03-2005

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79
( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 1695/07-03-2005) ύστερα από αίτημα του κ. Βαβαρούτσου Ηλία του Χαράλαμπου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Σταυροπηγίου,
Δημ. Ενοτ. Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
41621 25-06-15 1695/07-03-2005

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79
( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 1695/07-03-2005) ύστερα από αίτημα του κ. Βαβαρούτσου Ηλία του Χαράλαμπου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Σταυροπηγίου,
Δημ. Ενοτ. Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
41619 25-06-15 1695/07-03-2005

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79
( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 1695/07-03-2005) ύστερα από αίτημα του κ. Βαβαρούτσου Ηλία του Χαράλαμπου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Σταυροπηγίου,
Δημ. Ενοτ. Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
41618 25-06-15 1695/07-03-2005

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79
( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 1695/07-03-2005) ύστερα από αίτημα του κ. Βαβαρούτσου Ηλία του Χαράλαμπου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Σταυροπηγίου,
Δημ. Ενοτ. Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
41617 25-06-15 1695/07-03-2005

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79
( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 1695/07-03-2005) ύστερα από αίτημα του κ. Βαβαρούτσου Ηλία του Χαράλαμπου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Σταυροπηγίου,
Δημ. Ενοτ. Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
41552 23-06-15 955/7-4-1998

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 955/07-041998) κατόπιν αιτήματος του ΚΑΤΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου στην θέση "Παληοπήγαδο" Κοινότητας Νεοχωρακίου Θηβών

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
41549 23-06-15 2061/30-4-1999

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο
14 του Ν.998/79 (αριθ. πρωτ. πράξης 2061/30-4-1999),
κατόπιν αιτήσεως της ''Μ. Κοκκονός-Ν. Καλοπήτας Ο.Ε.'',
που αφορά στην Κ.Μ.151(70) γαιών Αγ. Βαρβάρας, δήμου & νήσου Ρόδου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
41418 18-06-15 7645/18-11-1994

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 998/79 (ΑΡ. 7645/18-11-1994) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΡΙΖΑΚΗ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ" ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
41372 17-06-15 2828

Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη φύση της έκτασης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
41370 17-06-15 1229

Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη φύση της έκτασης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
41313 16-06-15 766

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΙΖΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.766/12-5-2008

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
41214 12-06-15 3792/07-07-1997

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθ. 14 του Ν.998/79 που αποτελεί την ΚΜ 212 γαιών Κω Εξοχής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
41210 12-06-15 1152/10836/20/03-2008

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ.1152/10836/20/03-2008 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤOY ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΟΓΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
'' ΠΛΑΤΑΝΕΛΙΑ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
41208 12-06-15 3421/06-08-1998

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθ. 14 του Ν.998/79 που αποτελεί την ΚΜ 215 γαιών Κω ΕΞοχής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
41207 12-06-15 6029/06-11-1991

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθ. 14 του Ν.998/79 που αποτελεί την ΚΜ 216 γαιών Κω ΕΞοχής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
41206 12-06-15 3994/17-07-1997

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθ. 14 του Ν.998/79 που αποτελεί την ΚΜ 213 γαιών Κω Εξοχής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
41204 12-06-15 4014/10-07-1995

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθ. 14 του Ν.998/79 που αποτελεί την ΚΜ 211 γαιών Κω Εξοχής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
41203 12-06-15 4016/29-06-1995

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθ. 14 του Ν.998/79 που αποτελεί την KM 210 γαιών Κω Εξοχής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
41202 12-06-15 4014/10-07-1995

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθ. 14 του Ν.998/79 που αποτελεί την ΚΜ 211 γαιών Κω Εξοχής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
41201 12-06-15 4014/10-07-1995

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθ. 14 του Ν.998/79 που αποτελεί την ΚΜ 211 γαιών Κω Εξοχής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
41200 12-06-15 4016/29-06-1995

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθ. 14 του Ν.998/79 που αποτελεί την KM 210 γαιών Κω Εξοχής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
41182 11-06-15 3723/02-07-1984

Πληροφοριακό έγγραφο ( Βεβαίωση ) χαρακτήρα έκτασης μετά από αίτημα του Γκολώνη Κων/νου στην θέση Γκινέικα Τ.Κ. Κριθαράκια Δ.Ε. Φαρρών Δήμου Ερυμάνθου Π.Ε. Αχαΐας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
41156 11-06-15 577/20-03-1992

Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 577/20-03-1992) κατόπιν αιτήματος της ετ. ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε στην θέση "Λυσιά" ή "Τεμπέλι" Δήμου Οινοφύτων και νυν Δήμου Τανάγρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
41112 10-06-15 902/14-4-1994

Πράξη χαρακτηρισμού στη θεση Στενή Μαυροματίου εμβαδού 7.240,00 τ.μ μετα απο αιτηση της Αικατερίνης Λάμπρου.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
41001 08-06-15 3580/16-10-1998

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 3580/16-10-1998) κατόπιν αιτήματος της ετ. ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε. στην θέση "Ντάμπασι" Δήμου Οινοφύτων και νυν Δήμου Τανάγρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
40957 04-06-15 6154/02-09-1997

Απάντηση σε αίτηση

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ
40903 03-06-15 45283/12038/13-08-2009

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79, ύστερα από αίτημα του Καψή Λεωνίδα του Βασιλείου, στην περιοχή «εντός οικισμού Μιτόπολης» Δημοτικού Διαμερίσματος Μιτοπόλεως Δημοτικής Ενότητας Ωλενίας Δήμου Δυτ. Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
40886 03-06-15 10638/90939/20-11-2008

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/79 (αρ. 10638/90939/20-11-2008) ύστερα από αίτημα της Ευαγγελοπούλου Παρασκευής και της Πάγκαλου Θεοδώρας, στην περιοχή "Κεραμαριό" της Δ.Κ. Τυρνάβου, Ν. Λάρισας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
40867 02-06-15 2592/28-3-2006

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το έρθρο 14 Ν.998/79 (αρ. 2592/28-3-2006) ύστερα από αίτημα της Ζωής Ρίζου στην περιοχή "Γκιόλια" Δ.Δ. Ομολίου, Νομού Λάρισας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
40851 02-06-15 476/10-02-2009

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.648,93Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΥΡΓΟΣ "ΛΕΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Κατόπιν αιτήσεως του κ. Ματζαράκη Εμμανουήλ)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
40850 02-06-15 243/26-01-2009

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.744,72Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΥΡΓΟΣ"ΛΕΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αιτήσεως του κ. Σουργιαδάκη Ιωάννη)

Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
40715 27-05-15 10856/17-11-2004

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79, ύστερα από αίτημα του Γεωργίου Γεωργόπουλου του Ανδρέα, στην περιοχή «Ξερικό» Δημοτικού Διαμερίσματος Δρεπάνου Δημοτικής Ενότητας Ρίου Δήμου Πατρέων Π.Ε. Αχαΐας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
40702 27-05-15 3519

χαρ/σμός εκατσης στη θέση Κεραμωτή νήσου Τήνου εμβαδού 4.176,56 τ.μ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
40686 27-05-15 279/06-02-1987

Απάντηση σε αίτηση για λήψη άδειας οικοδομής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
40657 26-05-15 10599/11-12-2002

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 1.201,23τμ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ, ΤΚ ΚΡΗΝΗΣ, ΔΕ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΙΑΣ(ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ)

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
40559 22-05-15 1109

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΚΕΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
40556 22-05-15 3409/23-11-1994

Απάντηση επί αιτήσεως

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
40470 20-05-15 1551/21-10-1991

Απάντηση επί αιτήσεως

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
40383 18-05-15 1132/13.05.1993

Πληροφοριακού τύπου έγγραφο για τον χαρακτήρα εκτάσεως εμβαδού 2.514,74 τ.μ. στη θέση "Γλυφάδα" του Δήμου Νάξου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
40358 15-05-15 5260/02-10-2002

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθ. 14 του Ν.998/79 που αποτελεί την ΚΜ 43 Γαιών Πυλίου Δήμου και Νήσου Κω

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
40342 14-05-15 7067/27-07-2006

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79, ύστερα από αίτημα της Αγγελοπούλου Βασιλικής του Γεωργίου, στην περιοχή «Μπόζα - Συκιά» Τοπικής Κοινότητας Βασιλικού Δημοτικής Ενότητας Φαρρών Δήμου Ερυμάνθου Π.Ε. Αχαΐας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
40320 14-05-15 2397/12-05-1989

Πληροφοριακό έγγραφο ( Βεβαίωση ) χαρακτήρα έκτασης μετά από αίτημα της Θεοδώρας συζ. Αριστείδη Καρβέλη στη θέση "Ασημακοπούλου" Κοινότητας Καμαρών Δ.Ε. Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
40296 13-05-15 158/09-02-1983

Απάντηση σε αίτηση για λήψη άδειας οικοδομής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Αριθμός Πρωτόκολλου Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 901 - 950 από 1087 1 17 18 19 20 21 22