← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΔΩΤΟΡ1Ι-7ΘΕ
Αρ. πρωτοκόλλου
46594
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-11-14
Θέμα
Πράξη χαρ-σμου έκτασης στη θέση "Μαραθούντα" Νήσου Σύμης, εμπίπτει εντός των ΚΑΕΚ 100710901083, 100710901051 και 10071ΕΚ00616 (Κατριός Βασίλειος)
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΑΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Σύμης
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
845388.4459
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4053497.9856