← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
7ΧΑ6ΟΡ1Ι-Τ2Ο
Αρ. πρωτοκόλλου
85702
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-11-14
Θέμα
χαρακτηρισμό χρήσεων γης, σε έκταση συνολικού εμβαδού 6311.58 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΕΞΑΜΠΕΛΑ», κτηματικής περιφέρειας Δήμου ΣΙΦΝΟΥ της νήσου ΣΙΦΝΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΟΚΚΙΝΕΑ - ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
---επιλέξτε Δήμο---
Χ (ΕΓΣΑ 87)
564908
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4091068