← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΜ0ΓΟΡ1Φ-Λ4Σ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΩΜ0ΓΟΡ1Φ-Λ4Σ
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-12-14
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Α-ΒΑΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΜ0ΓΟΡ1Φ-Λ4Σ/document.pdf