← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
65Ε7ΟΡ1Κ-Ο0Π
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-12-14
Θέμα
18/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Β-ΒΑΘΜΙΟΥ Ε.Ε.Δ.Α. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/65Ε7ΟΡ1Κ-Ο0Π/document.pdf