← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5037/18-9-2000
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-01-15
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο
14 του Ν.998/79 (αριθ. πρωτ. πράξης 5037/18-9-2000),
κατόπιν αιτήσεως του Παλλά Γρηγόρη του Τσαμπίκου,
που αφορά στην Κ.Μ.594 γαιών Λίνδου, δήμου & νήσου Ρόδου.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Παλλάς Γρηγόρης του Τσαμπίκου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
865067
Υ (ΕΓΣΑ 87)
398651