← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4766/08-12-1997
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-02-15
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 Αριθ. Πράξης.4766/08-12-1997 ύστερα από αίτημα του Απόστολου Σταματίου στην περιοχή ''Καυκάρα'' Δημ. Ενοτ.Πολιχνίτου (Λισβορίου) Δήμου Λέσβου.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
---επιλέξτε Δήμο---
Χ (ΕΓΣΑ 87)
690838.15
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4331559.28