← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4953/2009
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-02-15
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 9.564,40 τ.μ.σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 (Αριθ.Πράξης 4953/20-11-2009)ύστερα απο αίτημα
του κ.Ευάγγελου Μπαντήλα του Κοσμά στην περιοχή Αλεποτρούπι Περιφέρειας Δήμου Λιβαδειάς -Ν.Βοιωτίας.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΠΑΝΤΗΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λεβαδέων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
398999.66
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4256055.27