Επισήμανση--> ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Α.)

← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
7ΣΑ1ΟΡ10-Ρ74
Αρ. πρωτοκόλλου
908/27078
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-02-15
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣΤΟΥ Δ.ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΓΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Τρικκαίων
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Τρικάλων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
319872.504
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4397913.904
ΑΔΑ Απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων
620ΟΟΡ10-ΙΚΟ