← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΔΟΝΟΡ1Ι-0ΕΣ
Αρ. πρωτοκόλλου
13657
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-02-15
Θέμα
πράξη χαρ/σμού έκταση εμβαδού 500,00 τ.μ. που κείται στη θέση «ΖΑΣ», Δ.Ε. Δρυμαλίας, Δήμου Νάξου & μικρών Κυκλάδων, ΠΕ Κυκλάδων και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών (Α,Β,Γ,Δ,Α) στο από Απρίλιο 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Σ. Παρασκευόπουλου-Κόλια, κλίμακας 1:200, καθώς και στο επισυναπτόμενο σε αυτό απόσπασμα Χάρτη της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
COSMOTE
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
632752
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4112909