← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
Β5ΠΤΟΡ1Γ-ΠΧΚ
Αρ. πρωτοκόλλου
10085/794/24-2-2015
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-02-15
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (10085-794-24-02-2015) ύστερα από αίτημα της Τεχνικής Βιομηχανικής Εταιρείας EDIL HELLAS SA. στην θέση «ΟΞΥΑ» της περιφέρειας της Τ.Κ. Καλοχωρίου, της Δ.Ε. Μολοσσών, του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία EDIL HELLAS SA
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ζίτσας
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Ιωαννίνων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
209178.527
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4399172.774