← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
60ΝΝΟΡ1Φ-ΓΔΙ
Αρ. πρωτοκόλλου
3634/1962
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-02-15
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 3634-1962-25-2-2015) ύστερα από αίτημα της κ. Πίκουλα Φωτεινής του Αδαμαντίου στην περιοχή «Πέραμα», Δημοτικής Κοινότητας Γαστουρίου, Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων, του Δήμου Κερκυραίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Πίκουλα Φωτεινή του Αδαμαντίου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
148887.8840
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4389608.9660