← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
158/16-1-2009
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-03-15
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο
14 του Ν.998/79 (αριθ. πρωτ. πράξης 158/16-1-2009),
κατόπιν αιτήσεως της Κίας Ορφανού του Γεωργίου,
στη θέση ''Αμμοοπή'' Μενετών, δήμου & νήσου Καρπάθου.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Κία Ορφανού του Γεωργίου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
789727.950
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3930290.832