← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3987/29-1-1986
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-11-15
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης στη θέση Κεραμειές , Τοπικής Κοινότητας Κεραμειών, Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς, Δήμου Κεφαλονιάς στο όνομα Καμπίτσης Γεράσιμος του Ανδροϊωάννη.
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΪΩΑΝΝΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κεφαλονιάς
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κεφαλληνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
198008.39
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4224460.61