← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2905/2008
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-01-16
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Θηβαίων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
442973
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4241603