← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5138/31-10-2006
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-06-17
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο 14
του Ν.998/79 (αριθ. πρωτ. πράξης 5138/31-10-2006), κατόπιν
αιτήσεως της ΚΒ' Εφορίας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων,
που αφορά στην Κ.Μ.470 γαιών Ρόδου, δήμου & νήσου Ρόδου.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΒ' Εφορία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων Ρόδου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
877610
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4038764