← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
59/2010
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-06-17
Θέμα
Απόφαση 59/2010 της Α/θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Ηρακλείου
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ειρήνη Κατσαμποξάκη
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Χερσονήσου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ηρακλείου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
630167.56
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3905576.40