← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6602/23-11-1988
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-06-17
Θέμα
Έγγραφο πληροφοριακού χαρακτήρα (Θέση Λαούτες Αμμοοπής Μενετών ΚΑΡΠΑΘΟΥ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Σακελλάκη Φραγκίσκη - ΤΕΞΕΚ Α.Ε.
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
789600
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3930140