← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1095/19-3-2007
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-06-17
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης (Τμηματα των ΚΜ 1560, 1562, 1563, 3731,3732,3733 και 1000 γαιών Έμπωνα νήσου ΡΟΔΟΥ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδ/σου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
848800
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4019500