← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4108/7-12-1990
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-06-17
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης 7.280,12 τ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 (4108-7-12-1990) ύστερα από αίτημα του κ. Ανδρέα-Ελευθέριο Βυρ. Στασινόπουλο στην περιοχή "Ρεματάκια" περιφέρειας Τ.Κ. Επταλόφου, Δ.Ε. Παρνασσού του Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ανδρέας-Ελευθέριος Βυρ. Στασινόπουλος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δελφών
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας