← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
7360/21-12-2007
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-06-17
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-1979 κατόπιν αιτήματος των ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του Γεωργίου και ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ χας Γεωργίου στην θέση "Τέταρτα Δηλεσίου" Δήμου Σχηματαρίου και νυν Δ.Ε.Δηλεσίου Δ. Τανάγρας
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Τανάγρας
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
467970.98
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4244414.88