← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΚΔΤΟΡ1Ι-ΦΓΩ
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-06-17
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ_ΑΡ. 7-2016
Δασική Υπηρεσία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%9A%CE%94%CE%A4%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%A6%CE%93%CE%A9/document.pdf