← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
931/28-5-1998
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-06-17
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής επιφάνειας 10.356,79 τ.μ. σύμφωνα με άρθρο 14 του Ν. 998-79 (931-28-5-1998) ύστερα από αίτημα του κ. Ηλία Σκαρίμπα στην περιοχή "Σκληρή" περιφέρειας Τ.Κ. Κίρρας, Δ.Ε. Ιτέας, του Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δελφών
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας