← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7ΜΙΙΟΡ1Ι-Κ1Α
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-06-17
Θέμα
Απόφαση 15-05-08 Β Βάμθιας ΕΕΔΑ Εφετείου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%9C%CE%99%CE%99%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%9A1%CE%91/document.pdf