← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7ΞΘ2ΟΡ1Υ-ΤΚΣ
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-06-17
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της υπ’αριθμ. 1-2017 απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/+7%CE%9E%CE%982%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%A4%CE%9A%CE%A3/document.pdf