← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
653/8-4-1983
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-06-17
Θέμα
Χορήγηση βεβαίωσης για γεωργικώς καλλιεργούμενη έκταση
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Νάουσας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Ημαθίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
337612.88
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4507444.93