← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
72Π2ΟΡ10-0Δ8
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-06-17
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν.ΦΘ-ΔΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/72%CE%A02%CE%9F%CE%A110-0%CE%948/document.pdf