← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3075/94458
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-06-17
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 2/2017 απόφασης της Τ.Ε.Ε.Α. Φθιώτιδας
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αμφίκλειας - Ελάτειας
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φθιώτιδος