← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
470
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-07-17
Θέμα
ΠΑΛΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
874529.97
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4036241.2