← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΠΞ7ΟΡ1Υ-ΡΡ8
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-07-17
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Δ-ΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΟΠΩς ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 73285-6794-24-12-2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 9-2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Α-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ Ν.ΔΡΑΜΑΣ, ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ <br /> Ε= 1098Τ.Μ. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΕΡΕΙΠΙΑ ΧΑΡΑΔΡΑΣ" Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ, Δ.Ε.ΔΡΑΜΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A0%CE%9E7%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%A1%CE%A18/document.pdf