← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΡΣΞΟΡ1Ι-ΨΨΙ
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-07-17
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ 8-2016 Τ.Ε.Ε.Α. Ν.ΣΑΜΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%A1%CE%A3%CE%9E%CE%9F%CE%A11%CE%99-%CE%A8%CE%A8%CE%99/document.pdf