← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
621/6155/10-04-2008
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-07-17
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ.621/6155/10-04-2008 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤOY ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΛΟΥΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
'' ΜΕΤΙΟ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΓΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΛΟΥΜΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
712247
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4317523