← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
71Υ5ΟΡ1Γ-ΒΙΠ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
Ω8Κ8ΟΡ1Γ-ΦΤ4
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-07-17
Θέμα
Απόφαση αρ. 04-2017 της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Γρεβενών
Δασική Υπηρεσία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν. 998/1979 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/71%CE%A55%CE%9F%CE%A11%CE%93-%CE%92%CE%99%CE%A0/document.pdf