← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
785/08-03-2000
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-07-17
Θέμα
Πληροφοριακό έγγραφο έκτασης στη θέση Κολώνες Τ.Κ. Ξυλοκάστρου μετά από αίτημα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης Κορινθίας
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Κορινθίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
376470.100
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4215176.600