← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6005/31-10-2003
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-08-17
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού έκτασης (Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει) εμβαδού 16052,86 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση "Ζερβού" κτηματικής Περιφέρειας της τοπικής Κοινότητας Μιαμούς,Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνα του Δήμου Γόρτυνας. ύστερα από αίτηση του Γεωργίου Μανιδάκη.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Γεώργιος Μανιδάκης
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Γόρτυνας
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ηρακλείου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
585188.791
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3866092.313