← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2412/7-6/2004
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-08-17
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ.2412/07-06-2004 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
'' ΠΟΥΡΝΙΑΣ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΤΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λήμνου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
608890.74
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4422890.76