← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6287/21-11-2000
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-08-17
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο 14
του Ν.998/79 (αριθ. πρωτ. πράξης 6287/21-11-2000),
κατόπιν αιτήσεως του Κουρούνη Κων/νου του Στέλιου,
που αφορά στην Κ.Μ.36 γαιών Καρδάμαινας, δήμου & νήσου Κω.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Κουρούνης Κων/νος του Στέλιου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
782505.50
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4078177.70