← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2575 π.ε./11.04.2008
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-08-17
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79, ύστερα από αίτημα του Μηνά Μόνου, στη θέση "Βελάδο" Δήμου Κέας, νήσου Κέας.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Μηνάς Μόνος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κέας
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
532726.93
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4164114.77