← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΔΞ4ΟΡ1Φ-Ν6Λ
Αρ. πρωτοκόλλου
182892
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-08-17
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 182892-8-8-2017) ύστερα από αίτημα της κ. Αργυροπούλου Σουλτάνας στην περιοχή «Τρουμπέτα Πικουλάτικων» δημοτικής ενότητας Αχιλλείων τοπικής κοινότητας Κυνοπιαστών Δήμου Κέρκυρας
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
147593.9349
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4389249.2194