← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΑΓΞΟΡ1Φ-8ΕΟ
Αρ. πρωτοκόλλου
176473
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-08-17
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 176473-2-8-2017) ύστερα από αίτημα της κ. Τέρπου Ελένης του Περικλή στην περιοχή «Καστανιές ή Στραβομπούκι» Τοπικής Κοινότητας Καλαφατιώνων Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων Δήμου Κέρκυρας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΤΕΡΠΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
144498.4558
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4390567.4165