← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΨΛ2ΟΟΡ1Φ-ΔΡΝ
Αρ. πρωτοκόλλου
164183
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-08-17
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 164183-24-07-2017) ύστερα από αίτημα του κ. Αλαμάνου Σπυρίδωνος του Ανδρέα στην περιοχή «Φράξια-Αγ. Γόρδιος» Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων Δήμου Κέρκυρας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
143648.9580
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4385138.1980