← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΞΓΣΟΡ1Κ-9ΧΗ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
4ΑΓΗΟΡ1Κ-Μ
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-08-17
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 38_2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΑΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%9E%CE%93%CE%A3%CE%9F%CE%A11%CE%9A-9%CE%A7%CE%97/document.pdf