← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
7ΖΠΟΟΡ10-ΤΒΣ
Αρ. πρωτοκόλλου
1221/126964/10-08-2017
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-08-17
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης σύμφωαν με το άρθρο 14 του ν. 998-79 (αριθμ. πτωτ. 1221-126964-10-08-2017) υστερα απο υποβληθείσα αίτηση της εταιρείας DIGEA –ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. με έδρα την Αττική δια του νόμιμου εκπροσώπου τεχνικού συμβούλου Κανταρέλη Χρήστου με δνση Σώρου 26 Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 15125 για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 500,00 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πύρνος» της Τοπικής Κοινότητας Λιδωρικίου Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
DIGEA –ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δωρίδος
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
340267.30
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4264312.77