← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
7ΝΚΘΟΡ1Ι-ΓΛΗ
Αρ. πρωτοκόλλου
48492ΑΠΧ10/10-08-2017
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-08-17
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αρίθμ. πρωτ. 48492ΑΠΧ10-10-08-2017<br /> ύστερα από αίτημα του Μπαχά Σταματίου στη θέση «ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ» τοπικής<br /> κοινότητας Βολισσού, δημοτικής ενότητας Αμανής, του Δήμου Χίου της Περιφερειακής<br /> Ενότητας Χίου
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΠΑΧΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Χίου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Χίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
667124.36
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4260315.53