← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΒΕΦΖΟΡ1Ι-9ΗΕ
Αρ. πρωτοκόλλου
16/01/2013
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-08-17
Θέμα
χαρακτηρισμό χρήσεων γης, σε έκταση συνολικού εμβαδού 5703.98 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΤΡΙΑΓΚΑΘΑΣ», κτηματικής περιφέρειας Δήμου ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ της νήσου ΝΑΞΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΖΕΥΓΩΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
---επιλέξτε Δήμο---
Χ (ΕΓΣΑ 87)
640734
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4105581