Επισήμανση--> ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Α.)

← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1296
Ημερομηνία Καταχώρησης
31-08-17
Θέμα
η υπ' αριθ. 1296/03-04-2008 πράξη χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 96.972,932 τμ που κείται στη θέση" Πλευρά Ελληνικών -Κεφάλι " ΔΚ Αγ. Νικολάου του Δήμου Αγ. Νικολάου ( κατόπιν αιτήσεως της ΕΡΜΗΣ ΑΕ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΕΡΜΗΣ ΑΕ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αγίου Νικολάου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
656976.71
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3899877.97