← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΨΡ2ΟΡ10-ΡΩ2
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-09-17
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και αποστολή της αριθμ. 11-2017 απόφασης ΤΕΕΑ Ν. Ευρυτανίας (κληρ. Αικ. Μωρίκη )
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%A8%CE%A12%CE%9F%CE%A110-%CE%A1%CE%A92/document.pdf