← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7ΙΔ0ΟΡ10-Τ37
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-09-17
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και αποστολή της αριθμ. 12-2017 απόφασης της ΤΕΕΑ Ν. Ευρυτανίας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%99%CE%940%CE%9F%CE%A110-%CE%A437/document.pdf