← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΘΦΟΟΡ10-ΑΓΗ
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-09-17
Θέμα
"Aνάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 4-2017 απόφασης Τ.Ε.Ε.Α. Ν. Φθ-δας"
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%98%CE%A6%CE%9F%CE%9F%CE%A110-%CE%91%CE%93%CE%97/document.pdf