← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6172/3-12-1993
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-09-17
Θέμα
Χαρακτηρισμός έκτασης στη θέση Άσπρα Χώματα Δήμου Λουτρακίου μετά από αίτηση των Δημητρίου και Φωτεινής Μπουκουβάλα
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Φωτεινή Δημήτριος Μπουκουβάλας
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Κορινθίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
411881
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4201236